Organizacija poslovanja

  • Detaljnja organizacija računovodstva i financija: sastavljanje, kontrola, kretanje knjigovodstvenih isprava, upostava potrebnih evidencija sukladno zakonskim propisima, izrada računovodstvenih politika i kontnog plana, itd
  • Organizacija internog poslovnog informacijskog sustava
  • Savjeti kod uvođenja softwera za praćenje poslovanja
  • Kreiranje dokumenata za praćenje poslovanja, oblik i njihov sadržaj, kolanje dokumentacije
  • Snimke organizacije poslovanja s prijedlogom mjera za poboljšanje
  • Organizacija poslovnih funkcija: nabava, prodaja, proizvodnja, (uključujući i skladišno poslovanje), računovodstvo, financije
  • Izrada internih uputa i pravilnika: pravilnik o organizaciji, pravilnik o računovodstvu i poslovnoj dokumentaciji 2

Izvod iz sadržaja Pravilnika o računovodstvu i poslovnoj dokumentaciji (PDF 30 kb)

Izvod iz internih uputa o organizaciji dugotrajne imovine (osnovna sredstva) ( PDF 30 kb)

Početna O nama Usluge Kontakt
© Bomaco 2007